έργα

Ανακαίνιση ορόφου γραφείων

Ανακαίνιση, αλλαγή εσωτερικών διαρρυθμίσεων

ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
2022


Περιγραφή Έργου

Εργασίες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές για την ανακαίνιση του χώρου γραφείων.


Πληροφορίες Έργου

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Δ. & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Μέλητος, Νέα Σμύρνη
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Εργασίες ανακαίνισης
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2022
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΟΝ Architects
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΟΝ Architects