έργα

Ανακαίνιση ορόφου γραφείων

Ανακαίνιση, αλλαγή εσωτερικών διαρρυθμίσεων

ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
2023


Περιγραφή Έργου

Οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την ανακαίνιση του χώρου γραφείων.


Πληροφορίες Έργου

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Orange Business Communications Hellas
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Λεωφόρος Συγγρού
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Εργασίες ανακαίνισης
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2022-2023
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΟΝ Architects
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΟΝ Architects