έργα

υπηρεσίες

Διαμορφώνουμε τις υπηρεσίες μας ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες κάθε έργου και τις επιθυμίες των πελατών μας, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχουμε είτε μεμονωμένα κάποιες από αυτές.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κατασκευή

Αναλαμβάνουμε από το μηδέν την κατασκευή έργων για κάθε χρήση αλλά και την ανακαίνιση κτιρίων, την ενεργειακή αναβάθμισή τους και τη διαμόρφωση εξωτερικών χώρων. Παραδίδουμε έργα που πληρούν υψηλές τεχνικές προδιαγραφές.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μελέτη - Κατασκευή

Εκπονούμε μελέτες υψηλών αισθητικών και λειτουργικών απαιτήσεων, με ιδιαίτερες κάθε φορά προδιαγραφές και αναλαμβάνουμε την υλοποίησή τους. Διαθέτουμε συνεργάτες με εξειδίκευση και πολύτιμη εμπειρία.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Project Management

Συμμετέχουμε ενεργά στη διαχείριση έργων, εξασφαλίζοντας τον κατάλληλο συντονισμό μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στις φάσεις κατασκευής, ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα, διατηρώντας την ποιότητα των υλικών και παρέχοντας τεχνική υποστήριξη όταν απαιτείται.