έργα

Ανακαίνιση κτιρίου γραφείων

Ανακαίνιση, αλλαγή εσωτερικών διαρρυθμίσεων

ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
2018


Περιγραφή Έργου

Εργασίες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές για την ανακαίνιση και αλλαγή των εσωτερικών διαρρυθμίσεων των ορόφων.


Πληροφορίες Έργου

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Q Development Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Βασιλίσσης Σοφίας, Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Εργασίες ανακαίνισης
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2018
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΟΝ Architects
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΟΝ Architects