έργα

Ανακαίνιση γραφείων στη Νέα Ιωνία

Ανακαίνιση και αλλαγή εσωτερικών διαρρυθμίσεων

ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
2022


Περιγραφή Έργου

Οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την ανακαίνιση δυο ορόφων γραφείων.


Πληροφορίες Έργου

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δεκα ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Νέα Ιωνία Αττικής
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Εργασίες ανακαίνισης
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2022