έργα

Οινοποιείο στην Τήνο

Κατασκευή

ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΤΗΝΟΣ
2022


Περιγραφή Έργου

Κατασκευή δύο νέων κτιρίων οινοποιείου με εμφανή σκυροδέματα.


Πληροφορίες Έργου

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΤΗΝΙΑΚΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ Α.Ε.
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Φαλατάδος, Τήνος
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κατασκευή
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2022-2024 (υπό κατασκευή)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Παντελής Νικολακόπουλος
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Δ. Μπαϊρακτάρης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε.
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ Ι. Παπαγρηγοράκης & Συνεργάτες Ε.Π.Ε.