έργα

Θεραπευτηρίο METROPOLITAN

Ανακατασκευή και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου

ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΘΗΝΑ
2021


Περιγραφή Έργου

Εργασίες δαπεδοστρώσεων, επενδύσεων και ηλεκτρομηχανολογικές για τη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου της εισόδου της κλινικής.


Πληροφορίες Έργου

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Ε.
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Εθνάρχου Μακάριου, Πειραιάς
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Εργασίες ανακατασκευής
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2021
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΡΩΡΕΙΑ Αρχιτέκτονες