έργα

Δημοτικό Κολυμβητήριο Δήμου Αμαρουσίου

Ενεργειακή αναβάθμιση με παρεμβάσεις εξοικονόμισης ενεργείας και χρήση Α.Π.Ε.

ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΜΑΡΟΥΣΙ
2022


Περιγραφή Έργου

Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του συστήματος θέρμανσης της κολυμβητικής δεξαμενής και εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου μεσώ εφαρμογής εξωτερικής θερμομόνωσης κελύφους, τοποθέτηση ενεργειακών κουφωμάτων, αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενεργείας για παράγωγη Ζ.Ν.Χ. και εγκατάσταση νέου συστήματος θέρμανσης.


Πληροφορίες Έργου

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Δήμος Αμαρουσίου
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Κυπρίων Αγωνιστών 65, Μαρούσι
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Εργασίες ανακατασκευής
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2022
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Δήμος Αμαρουσίου
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ Δήμος Αμαρουσίου