έργα

Goody’s Burger House

Κατασκευή νέου καταστήματος Goody’s Burger House εντός αεροδρομίου Χανιών

ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

XANIA
2018


Περιγραφή Έργου

Εργασίες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές για την κατασκευή του νέου καταστήματος.


Πληροφορίες Έργου

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Goody’s
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Αεροδρόμιο Χανίων
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Κατασκευή
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2018
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ PALY Architects
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ PALY Architects