έργα

Βιομηχανικό κτίριο στην Κόρινθο

Ανακατασκευή και διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ
2021


Περιγραφή Έργου

Οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ανακατασκευής, ανακαίνισης, αλλαγής εσωτερικών διαρρυθμίσεων και διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου 


Πληροφορίες Έργου

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΠΕΛΑΣΓΑΙΑ ΑΕ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Κόρινθος
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Εργασίες ανακατασκευής
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2021