έργα

Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές με χρήση υλικών φιλικά προς το περιβάλλον και έξυπνου αστικού εξοπλισμού του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

Παλαιό Φάληρο
2023-2024


Περιγραφή Έργου

Εργασίες αποξήλωσης των υφιστάμενων πλακοστρώσεων των πεζοδρομίων της οδού Αμφιθέας και στα δύο ρεύματα και αντικατάστασης αυτών με κυβόλιθους ψυχρών υλικών, διαπλάτυνσης των πεζοδρομίων, διαμόρφωσης νέων ραμπών για ΑΜΕΑ, εργασίες φύτευσης και εγκατάστασης έξυπνου αστικού εξοπλισμού που περιλαμβάνει τοποθέτηση ενεργειακά αυτόνομων σταθμών ανάπαυσης (έξυπνα παγκάκια) και δημιουργία έξυπνων διαβάσεων βάση του έργου «Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές με χρήση υλικών φιλικά προς το περιβάλλον και έξυπνου αστικού εξοπλισμού του Δήμου Παλαιού Φαλήρου».


Πληροφορίες Έργου

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Παλαιό Φάληρο
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Εργασίες κατασκευής και ανακατασκευής
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2023-2024