έργα

Ανακαίνιση γραφείων GSK

Ανακαίνιση, αλλαγή εσωτερικών διαρρυθμίσεων

ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
2021


Περιγραφή Έργου

Εργασίες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές για την ανακαίνιση και αλλαγή των εσωτερικών διαρρυθμίσεων του 3ου & 4ου ορόφου.


Πληροφορίες Έργου

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL A.E.E.A.Π.
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Λεωφ. Κηφισίας, Χαλάνδρι
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Εργασίες ανακαίνισης
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2021
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Α&Μ Architects
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΟΝ Architects