έργα

Ανακαίνιση γραφείων ΣΟΛ Α.Ε.

Ανακαίνιση, αλλαγή εσωτερικών διαρρυθμίσεων, επισκευή πρόσοψης

ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
2019


Περιγραφή Έργου

Εργασίες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές για την επισκευή και διαμόρφωση χώρου γραφείων και της πρόσοψης.


Πληροφορίες Έργου

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Συνεργαζόμενοι ορκωτοί λογιστές Aνώνυμη Eταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «ΣΟΛ Α.Ε.»
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Φωκίωνος Νέγρη, Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Εργασίες ανακαίνισης
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2019
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΟΝ Architects
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΟΝ Architects