έργα

Πολυτελής κατοικία με πισίνα στη Σαρωνίδα

Στατική ενίσχυση κτιρίου, εργασίες ολοκλήρωσης κατασκευής

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΣΑΡΩΝΙΔΑ
2020


Περιγραφή Έργου

Εργασίες στατικών ενισχύσεων του φέροντα οργανισμού, οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την ολοκλήρωση κατασκευής του κτιρίου, κατασκευή νέας πισίνας και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου.


Πληροφορίες Έργου

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Ιδιωτική κατοικία
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Σαρωνίδα Αττικής
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Εργασίες ολοκλήρωσης κατασκευής
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2020-2021
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΟΝ Architects
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Νίκος Χρυσοβιτσάνος
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΟΝ Architects
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Γιώργος Φάκαρος