έργα

Πολυτελής κατοικία με πισίνα στη Μύκονο

Εργασίες ανακατασκευής διώροφης κατοικίας

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΜΥΚΟΝΟΣ
2019


Περιγραφή Έργου

Οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ανακατασκευής της κατοικίας, ανακατασκευή πισίνας και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου.


Πληροφορίες Έργου

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Ιδιωτική κατοικία
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Θέση ‘Χουλάκια’ Μύκονος
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Εργασίες ανακατασκευής
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2019-2020
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ WOA Architects
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ WOA Architects
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ Ιωάννα Ρουφοπούλου