έργα

Κτίριο κατοικιών στην Αθήνα

Ανακατασκευή, εσωτερικές διαρρυθμίσεις και αλλαγή όψεων

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΑΘΗΝΑ
2019


Περιγραφή Έργου

Οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την ανακατασκευή των ορόφων και την αλλαγή των όψεων.


Πληροφορίες Έργου

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ Q Development Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Κορυδαλλέως, Αθήνα
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Εργασίες ανακατασκευής
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2019-2020
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΟΝ Architects
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΟΝ Architects