έργα

Νέο κτίριο γραφείων

Ανέγερση νέου κτιρίου γραφείων με υπόγειους χώρους στάθμευσης και βοηθητικούς χώρους, ενεργειακής κλάσης Α+

ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΑΡΟΥΣΙ
2024-2025


Περιγραφή Έργου

Ανέγερση νέου κτιρίου γραφείων με υπόγειους χώρους στάθμευσης και βοηθητικούς χώρους, ενεργειακής κλάσης Α+


Πληροφορίες Έργου

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΜΑΡΟΥΣΙ
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2024-2025
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ KION architects
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ KION architects